Categories

วาจา(ไม่)ประกาศิต...

posted on 02 Oct 2011 16:07 by 9tails
 
 
   ตอนนั่งตั่งทำอะไรใครก็รู้   ใช่ปิดหูปิดตาข้าไม่สน

พอตกตั่งจะร้องหาสิทธิตน   อ้างเหตุผลสารพัดจัดร่ายเรียง
 

   เคยทำการณ์อย่างไรกับใครเขา   ก็ทำเมาเราไม่รู้ไม่อยากเถียง

พอเห็นเขาพลาดท่าแค่พาเอียง   ก็พ่นเสียงเตียนติมิบังควร
 

   เรื่องบางอันก็ค้านจะเอาหน้า   เรื่องเข้าท่าก็พาพลิกชวนผันผวน

โดนย้อนศรก็ทำทีเป็นตีรวน   ว่าเรื่องล้วนต่างวาระต่างครากัน
 

   พูดเข้าไว้น้ำลายชวนไหลสอ   จะดีร้ายได้ขอเป็นพูดหยัน

ไม่เคยนึกระอาในวานวัน   ว่าคำติทั้งปวงนั้นล้วนเข้าตัว...
 
 
+_+_+_+_+_+_+_+_+
 
ผมเป็นพวกนิสัยกลับกลอกลุ่มๆดอนๆครับ
ดังนั้นผมจึงเกลียดคนนิสัยคล้ายๆกันมากที่สุด
ผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันของทุกๆฝ่าย
แต่ผมเพียงรับไม่ค่อยได้กับการกลืนน้ำลายตัวเอง...
ก็เท่านั้นเเหละครับ...
 

edit @ 2 Oct 2011 19:52:00 by QCON

Comment

Comment:

Tweet