Categories

 
 
 
 

จงเงียบ! จงฟัง! อย่างตั้งใจ

พวกโง่ งมงาย ใจสถุล

บังอาจเอื้อม สงสัย พระการุณย์

ปิตุคุณ องค์สัง- ฆบิดร

 

จงสดับ รับถ้อย พวกสวะ

พระเดชะ ทรงอำนาจ ไม่อาจถอน

เป็นของขวัญ จากชั้นฟ้า ใช้ต่อกร

กับหมู่มาร คลายทุกข์ร้อน ต่างเนตรกรรณ

 

จงหุบปาก! อย่าได้พูด! อย่าได้ถาม!

จงคร้ามขาม พวกข้า อย่าหือหัน

คณะศาล ศาสนะ หารือกัน

ขอลงทัณฑ์ ฐานเจ้าคิด ผิดครรลอง

 

อย่ามาร้อง ขอหลักฐาน ต่อหน้าข้า

อย่าได้เล่น ตีหน้า ท่าผยอง

คำตัดสิน ข้าถูกแ้ท้ มิต้องตรอง

อย่าจองหอง จับเท็จข้า จะขอเตือน

 

ข้าคือผู้ รับบัญชา สังฆราช

พระโอวาส เป็นจันทร์ทอง ผ่องเสมือน

แลตัวข้า เปรียบดุจได้ ดั่งเงาเดือน

ขยับเคลื่อน ด้วยประสงค์ องค์ทรงธรรม์

 

ฉะนี้เเล้ว คำข้าจึง เป็นคำขาด

อย่างบังอาจ ริสงสัย ในถ้อยสรร

พวกนอกรีต เช่นเจ้า เป็นใครกัน

จึงวิพากษ์ คำสวรรค์ พระบัญชา

 

ความคิดเจ้า ถือว่าผิด คิดกบฏ

ทรยศ ต่ออำนาจ ศาสนา

จ้องปองร้าย องค์สัง- ฆบิดา

ปลุกระดม ปวงประชา ว่าอ้างตาม

 

ทัณฑ์ของเจ้า คือมัดเสา แล้วเผาไฟ

ก่อปะรำ ทำไว้ ให้คนหยาม

เป็นเยี่ยงอย่าง เตือนต่อ ผู้หลงกรรม

ว่าใครคิด ตั้งคำถาม จำต้องตาย!

 

 

 

+_+_+_+_+

 

 


"...สำหรับ การลงทัณฑ์ มิใช่เพื่อเป็นการชำระบาป หรือตัดสินความผิด

หรือกระทำเพื่อตัวของผู้ถูกลงโทษเอง

หากแต่เพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชน

ในการก่อให้เกิดความเกรงกลัว และหลีกเลี่ยงจากการกระทำสิ่งชั่วร้ายนั้น..."

- Directorium Inquisitorum (คู่มือศาสนคดี;คัมภีร์สำหรับนักล่าแม่มด)

 

 

 

+_+_+_+_+_+_+

 

 นักล่าแม่มด(?) กับงานชุมนุมแม่มด(?)...

 

 

edit @ 28 Nov 2011 00:55:12 by QCON

Comment

Comment:

Tweet